Hodnocení návrhů pro udělení Cen Český patriot 2012 vrcholí

14.11.2012 15:20

Přijímání návrhů na Ceny Český patriot bylo uzavřeno 30. září. Celkem přišlo 89 návrhů, které bylo třeba setřídit podle vyhlášených kategorií, zpracovat pro nominační komisi a předsednictvo ANLET, včetně upřesnění a doplnění neúplných návrhů.

V současné době probíhá jednání komise o podaných návrzích.

Výsledky jednání komise budou sděleny v týdnu od 19. do 25. listopadu 2012 navrhovatelům a vybraným kandidátům, kteří obdrží Cenu Český patriot na slavnostním večeru.

Předání cen proběhne v prosinci 2012. Termín bude upřesněn v nejbližších dnech.

Formulář pro návrhy není v současné době funkční a bude opět otevřen v prvním čtvrtletí příštího roku pro návrhy roku 2013.

 

Další informace:

Jindra Svitáková, manažerka projektu Cena Český patriot

e-mail: jsvitakova@anlet.cz