Český patriot 2008

15.11.2008 17:04

První ceny Český patriot byly uděleny v roce 2008 těmto osobnostem:

Jaroslav Čvančara – za rozsáhlou badatelskou a publikační činnost, která je zaměřená zvláště na druhou světovou válku, přináší stále nová fakta, která obohacují a doplňují mezery v naší historii. Zvláště cenné jsou jeho knihy Heydrich a trilogie Někomu život, někomu smrt.

PhDr. Mgr. Zbyněk M. Duda – jako profesor historie po celý svůj život střeží odkaz hrdosti ke svému národu a vychovává v jeho duchu své studenty. Bohatá a záslužná je také jeho publikační práce, týkající se zvláště vojenství a příslušníků 1. a 2. odboje.

Mgr. Pavel J. Kuthan - dlouhodobě se věnuje vojenské historii československého boje za svobodu a samostatnost ve 20. století, zvláště historii čs. legií v Rusku. Záslužná je jeho bohatá publikační i přednášková činnost.

 

Fotogalerie: Český patriot 2008