Ceny Český patriot za rok 2014 budou uděleny v pátek 13. února 2015

12.02.2015 11:04

Již zítra budou známi noví držitelé cen Český patriot.

Sedmý ročník cen Český patriot, které uděluje Asociace nositelů legionářských tradic (ANLET) za dobrovolnou a neziskovou práci v oblasti výchovy k vlastenectví a zachování historických tradic české společnosti, vyvrcholí 13. února 2015 udělením cen v sedmi kategoriích: Mladý vlastenec, Péče o památná a pietní místa, Publicistická činnost, Výchovně-vzdělávací činnost, Zachování kulturně-historického dědictví, Významný přínos české historii a Cena za celoživotní dílo.

Mimo kategorie budou uděleny tři mimořádné ceny za hrdinství.

ANLET si váží všech, kteří přispívají k tomu, aby se nezapomínalo na minulost – na hrdiny, kteří v první i druhé světové válce na bojištích i v domácím odboji, i v době komunistické totality, stáli na straně svobody a demokracie a bojovali za ni. Každý památník, který je obnoven či postaven, každá pamětní deska za osobnost, dodnes třeba zapomenutou, má smysl. Nejdůležitější však je nejen pomníky a pamětní desky zřizovat a stavět, ale také nezapomínat na ty, kteří jsou na nich připomínáni a dále šířit jejich skutky a jejich památku prostřednictvím výstav, besed a dalších kulturních akcí.

Paměť národa bývá někdy krátkodobá – vytěsňuje to nepříjemné, a k tomu bohužel patří i doby, kdy se válčilo, věznilo, odsuzovalo, vraždilo a mučilo. Kdo by se rád díval na takové hrůzy? Bohužel, jak jeden citát v různé podobě stále opakuje, pokud se nepoučíme z minulosti, budeme nuceni ji prožít znovu.

A tak každý, kdo dokáže připomenout veřejnosti doby zmaru a bojů, si zaslouží poděkování a ocenění.

V minulých letech získaly ceny Český patriot osobnosti z různých sfér života, avšak jedno mají a měly vždy společné – podílely se na objevování a zachování historie českého národa, na výchově mladých lidí k vlastenectví a na připomenutí těch, kteří pokládali boj za svobodu a demokracii své země jako základní povinnost slušného člověka.  Nositeli ceny Český patriot jsou například badatelé Jaroslav Čvančara, Vlastislav Janík, publicisté Vladimír Dlouhý, Eva Střížovská, Olga Bezděková, režisér Zdeněk Všelicha, zakladatelé a organizátoři významných projektů, jako například Zuzana Vittvarová (Dcery.cz), Petr Něnička (Lvíček Míra). Mimořádné ceny za hrdinství byly v minulých letech uděleny například Marii Šupíkové (lidické dítě), gen. Jaroslavu Klemešovi, plk. Imrichu Galbechovi a dalším. 

Jindra Svitáková