Ceny Český patriot 2012 budou uděleny 6. 12. 2012

03.12.2012 15:46

Již pátý ročník cen Český patriot, které uděluje Asociace nositelů legionářských tradic za dobrovolnou a neziskovou práci v oblasti výchovy k vlastenectví a zachování historických tradic české společnosti, a nad nímž přijal záštitu náměstek ministra obrany pro personalistiku Michael Hrbata, vyvrcholí 6. prosince udělením cen v těchto devíti kategoriích: Mladý vlastenec, Péče o památná a pietní místa, Publicistická činnost, Výchovně-vzdělávací činnost, Zachování kulturně-historického dědictví, Významný přínos české historii, Cena za celoživotní dílo, Mecenáš české historie a Mimořádná cena za hrdinství. Jména oceněných budou zveřejněna v pátek 7. 12.
Na večeru budou také oceněni vítězové znalostní internetové soutěže Odbojem proti zlu a předány pamětní medaile ANLET k 70. výročí operace Anthropoid.