Cena Český patriot 2012

04.02.2014 16:03

Ceny byly uděleny takto:
V kategorii Mladý vlastenec Aleši Crhovi, provozovateli Pevnostního muzea v Sazené, členovi vojensko-historického klubu VHK ARMfort Praha, Četnické pátrací stanice Pardubice.

V kategorie Péče o památná a pietní místa nprap. Martinu Brynychovi, válečnému veteránovi, jednomu ze zakládajících členů Spolku pro vojenská a pietní místa, kteří svou iniciativou mapování pietních míst vhodně doplňují Centrální evidenci válečných hrobů MO.
V kategorii Publicistická činnost Mgr. Libuši Stráníkové, Češce žijící v Chorvatsku, ředitelce krajanského vydavatelství Jednota, která zasvětila svůj život českému jazyku a češství mezi krajany v Chorvatsku.  V téže kategorii cenu získal Stanislav Motl, novinář, publicista, badatel, který má velké zásluhy na objasňování temných míst naší historie.
V kategorii Výchovně-vzdělávací činnost  byla cena udělena prom.  fil. Václavu Jenšovskému, novináři,  spoluzakladateli občanského sdružení Paměť Českého ráje a Podještědí, který se věnuje především výchově k uvědomělému, hrdému vlastenectví. Cenu převzal jeho syn Václav Jenšovský. Další cenu za výchovně-vzdělávací činnost  převzala Mgr. Jitka Neradová, učitelka dějepisu na střední škole, která aktivně připravuje pro své studenty mnoho mimoškolních aktivit na téma česká historie.  
V kategorii Zachování kulturně-historického dědictví cenu získal Vlastislav Janík, badatel, který se prioritně věnuje osudům vlastenců popravených za heydrichiády a osudům jejich dětí. V téže kategorii převzal cenu Mgr. Pavel Chráska, předseda a zakladatel Klubu vojenské historie v Opavě, jehož iniciativou jsou obnovena bývalá čs. opevnění v Opavě – Milostovicích.
V kategorii Významný přínos české historii byla cena udělena Mgr. Evě Šuvarské a Liboru Pařízkovi. Ředitelce a zakladatelce Národního památníku hrdinů heydrichiády Mgr. Šuvarské je cena udělována pro její neúnavnou činnost jak v tomto památníku, tak ve veřejném životě. Roku 1994 se stala iniciátorkou projektu jeho založení, angažuje se zvláště v oblasti osvětové, výchovné a ediční. Badatel Libor Pařízek se věnuje převážně historii 2. světové války, zvláště paravýsadkům Silver A a Barium.
V kategorii Cena za celoživotní dílo byly uděleny tři ceny, a to PhDr. Miloši Schmidtovi, historikovi, učiteli, publicistovi, který prožil jak první republiku, druhou světovou válku, byl v období komunismu perzekvován, avšak stále je činný a aktivně se věnuje práci pro veřejnost. Další cenu v této kategorii získal Richard Praus, soukromý historik, který se specializoval především na činnost spojeneckých armád při osvobození jihozápadních Čech.  Třetí cena v této kategorii byla udělena Miroslavu Síglovi, redaktoru, spisovateli, který působil jako novinář již od roku 1945. V období komunismu byl perzekvován, definitivně mohl psát až po listopadu 1989, kdy byl rehabilitován a vrátil se k žurnalistice. Miroslav Sígl den před převzetím ceny, 5. 12.,  náhle zemřel a cena bude předána jeho rodině. Manželka zesnulého zaslala zdravici Miroslava Sígla, kterou napsal před svým nástupem do nemocnice.
V kategorii Mecenáš české historie byl oceněn Josef Brabec, majitel společnosti KB BLOK – dokonalý systém, s.r.o.,  který podporuje soustavně akce věnované památce českých válečných letců.
Anlet udělil dvě mimořádné ceny Český patriot 2012 za hrdinství, a to plk. Pavlu Vranskému, který bojoval v Africe a na západní frontě v období 2. světové války a své moudré myšlenky, v nichž zdůrazňuje lásku k vlasti, pozitivní morální i hodnotové principy předává i ve svém pokročilém věku mládeži.
Druhá cena v této kategorii byla udělena gen. Jaroslavu Klemešovi, příslušníkovi paradesantního výsadku Platinum – Pewter (1945). Generál Klemeš se ze zdravotních důvodů nemohl předání ceny zúčastnit.

Ocenění obdrželi originální skleněný artefakt v barvách české trikolory se svým jménem a symbolikou ceny Český patriot od sklárny AJETO GLASS.
Nad slavnostním předáním cen přijal záštitu náměstek ministra obrany pro personalistiku ing. Michael Hrbata, který byl spolu s náčelníkem generálního štábu AČR genpor. ing. Petrem Pavlem a gen. Alexandrem Beerem, nositelem Řádu bílého lva II. stupně, čestným hostem večera.