ANLET vyhlásil 5. ročník Ceny Český patriot

10.08.2012 11:06

TISKOVÁ ZPRÁVA 10. 8. 2012

 

ANLET vyhlásil 5. ročník Ceny Český patriot

 

Cena se od roku 2008 uděluje za významný přínos v oblasti zachování historie České republiky a podpory vlastenectví.

Nyní začalo přijímání návrhů na nominace, které může zaslat občan i organizace působící v České republice. Přijímají se návrhy na osobnosti, které dlouhodobě pečují o zachování novodobé historie naší vlasti a předávají získané poznatky dalším generacím, podílejí se na výchově a vzdělávání mladé generace. Osobnosti, které přispěly k nastolení svobody a demokracie, či se věnují zachování historických, kulturních, přírodních památek, sběru historických materiálů o osobách, místech a událostech, které ovlivnily novodobou českou historii.

Navrhnout lze také podnikatele – společnost, firmu, která svou dlouhodobou filantropickou činností podporuje zachování české historie.

 

Návrhy pro rok 2012 jsou přijímány v těchto kategoriích:

  • Mladý vlastenec
  • Péče o památná a pietní místa
  • Publicistická činnost
  • Výchovně-vzdělávací činnost
  • Zachování kulturního dědictví
  • Významný přínos české historii
  • Cena za celoživotní dílo
  • Mecenáš české historie

Návrhy lze zasílat až do 30. září 2012 do kanceláře Anletu prostřednictvím formuláře na webových stránkách www.ceskypatriot.cz, e-mailem či v tiskové podobě.

 

Další informace:

Web: www.ceskypatriot.cz

 

Manažerka projektu:

Jindra Svitáková
tel.: 233 931 364, 604 206 677
 e-mail: redakce@anlet.cz