ANLET, o.s. vyhlásil 5. ročník Ceny Český patriot

09.08.2012 11:20

za významný přínos v oblasti podpory národní hrdosti a zachování historie České republiky

 

Český patriot 2012

Vyberte ze svého okolí osobnost, která dlouhodobě pečuje o zachování novodobé historie naší vlasti a předávání poznatků dalším generacím. Osobnost, která přispěla k nastolení svobody a demokracie, či se věnuje zachování historických, kulturních, přírodních památek, sběru historických materiálů o osobách, místech a událostech, které ovlivnily novodobou českou historii.

Napište nám o lidech, kteří se věnují výchově a vzdělávání mladé generace, publikují, předávají své zkušenosti a své znalosti.

Navrhněte na cenu Český patriot osobnost, firmu, či společnost, která svou dlouhodobou filantropickou činností podporuje zachování české historie.

 

Návrhy pro rok 2012 jsou přijímány v těchto kategoriích:

 • Mladý vlastenec
 • Péče o památná a pietní místa
 • Publicistická činnost
 • Výchovně-vzdělávací činnost
 • Zachování kulturního dědictví
 • Významný přínos české historii
 • Cena za celoživotní dílo
 • Mecenáš české historie

 

Návrhy zasílejte do 30. září 2012 těmito způsoby:

 • e-mailem na adresu: redakce@anlet.cz
 • prostřednictvím nominačního formuláře, který naleznete na těchto stránkách
 • písemnou formou na poštovní adresu: ANLET, Generála Píky 26, 160 00 Praha 6

Návrhy musí obsahovat:

 • jméno a příjmení navrhované osobnosti
 • její kontaktní údaje – e-mail, pokud není, tak adresa a telefon
 • zdůvodnění návrhu a případně fotografii navrhovaného
 • kontaktní údaje navrhovatele – jméno (příp. název firmy, klubu, sdružení), e-mail, kontaktní telefon