Historie

Ceny Český patriot 2014 uděleny

17.02.2015 11:09
Ceny Český patriot za rok 2014 udělila v pátek 13. února 2015 Asociace nositelů legionářských tradic osobnostem, které se podílejí na výchově k vlastenectví, hrdosti na Českou republiku a svou práci vykonávají ve svém volném čase, bezplatně a věnují se této činnosti kontinuálně celý svůj...

Cena Český patriot 2013

17.02.2015 10:32
V pátek 31. ledna 2014 byly v botelu Albatros vyhlášeny a předány Ceny Český patriot pro rok 2013. Již šestý ročník Cen Českého patriota pořádala již tradičně Asociace nositelů legionářských tradic letos ve spolupráci s Českým svazem bojovníků za svobodu. Na slavnostním večeru byly předány ceny...

Cena Český patriot 2012

04.02.2014 16:03
Ceny byly uděleny takto: V kategorii Mladý vlastenec Aleši Crhovi, provozovateli Pevnostního muzea v Sazené, členovi vojensko-historického klubu VHK ARMfort Praha, Četnické pátrací stanice Pardubice. V kategorie Péče o památná a pietní místa nprap. Martinu Brynychovi, válečnému veteránovi, jednomu...

Cena Český patriot 2011

25.11.2011 16:52
Záštita senátora ing. Petra Bratského Záštitu nad ročníkem 2011 ceny Český patriot přijal senátor ing. Petr Bratský. V rozhovoru pro časopis Historický kaleidoskop k tomu mimo jiné řekl: "Záštitu jsem přijal rád, protože znám činnost občanského sdružení ANLET a vím, že se věnuje mnoha...

Ceny Český patriot 2010

26.11.2010 16:58
V roce 2010 bylo nominováno na Cenu Český patriot 8 kandidátů. Organizátor ceny Asociace nositelů legionářských tradic přijímala nominace od veřejnosti. Nominace byly zveřejněny v září 2010. Tři kandidáty vybrala odborná porota, o udělení Ceny veřejnosti hlasovali občané prostřednictvím SMS...

Ceny Český patriot 2009

01.03.2010 17:02
V roce 2009 bylo nominováno na Cenu Český patriot 14 kandidátů. Organizátor ceny Asociace nositelů legionářských tradic přijímala nominace od veřejnosti. Nominace byly zveřejněny v listopadu 2009 a v lednu 2010 probíhalo hlasování veřejnosti prostřednictvím SMS zpráv o Cenu...

Český patriot 2008

15.11.2008 17:04
První ceny Český patriot byly uděleny v roce 2008 těmto osobnostem: Jaroslav Čvančara – za rozsáhlou badatelskou a publikační činnost, která je zaměřená zvláště na druhou světovou válku, přináší stále nová fakta, která obohacují a doplňují mezery v naší historii. Zvláště cenné jsou jeho knihy...