V kategorii publicistická činnost byl oceněn publicista a badatel Zdeněk Hojdar - cenu převzal nakladatel pan Michal Moravec

V kategorii publicistická činnost byl oceněn publicista a badatel Zdeněk Hojdar - cenu převzal nakladatel pan Michal Moravec